Activități

Obiectivul general  al noului sistem de management integrat al deşeurilor este rezolvarea problemei deşeurilor în judeţ, protejarea mediului şi implicit a vieţii şi sănătăţii locuitorilor judeţului.    SCHEMA

Toate activităţile desfăşurate în cadrul proiectului susţin îndeplinirea acestui obiectiv:

  • Închiderea şi reabilitarea a opt depozite urbane de deşeuri neconforme: Anina, Băile Herculane, Bocşa, Caransebeş, Moldova Nouă, Oraviţa, Oţelu Roşu şi Reşiţa;
  • Închiderea şi reabilitarea depozitelor rurale de deşeuri neconforme;
  • Construcţia centrului de management integrat al deşeurilor în Lupac, centru care va include depozitul judeţean de deşeuri, instalaţia de tratare mecano-biologică a deşeurilor şi instalaţia de sortare pentru deşeuri reciclabile;
  • Construcţia a trei staţii de transfer a deşeurilor la Bozovici, Pojejena şi Oţelu Roşu;
  • Achiziţionarea de echipamente (containere şi maşini speciale de transport) pentru colectarea selectivă a deşeurilor;
  • Achiziţionarea şi distribuirea de unităţi de compostare individuală în zonele rurale şi periurbane;
  • Conştientizarea publicului privind necesitatea separării deşeurilor reciclabile şi biodegradabile încă din gospodărie şi a depunerii lor pe categorii la punctele de colectare selectivă organizate prin proiect.