Comunicat de presă

Anunț de presă

Noutăți

ORGANIC-COMPOST

Noul operator al deponeului, SC Girexim Universal SA Piteşti, a încheiat cu Consiliul Județean Caraș-Severin un contract pe 120 de luni și are un termen maxim de 90 de zile pentru demararea activității.
Constantin Nițu, reprezentantul Girexim, a spus că firma va începe să facă angajări, cele mai multe posturi fiind de muncitori necalificați, și că vor fi încadrate aproximativ 80-100 de
persoane. Reprezentantul operatorului a mai precizat: „Dacă va fi nevoie, vom aduce și angajați de la Pitești, unde desfășurăm aceeași activitate, pentru a-i instrui pe noii angajați și
sperăm ca în maxim de 60 de zile să începem activitatea, totul depinde de autorizaţiile pe care trebuie să le obţină Consiliul Judeţean”.

 
ORGANIC-COMPOST

Consiliul Județean Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, anunță publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice privind documentația de solicitare a Autorizației integrate de mediu în scopul desfășurării activităților prevăzute în Anexa nr. 1 a Legii nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile industriale:
5.4.) Depozite de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte,
depozit amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Lupac, județul Caraș-Severin.
Dezbaterea publică va avea loc în data de 15.01.2018 cu începere de la ora 12.00, la Scoala Generala I-VIII, comuna Lupac.
Informațiile privind potențialul impact al activității asupra mediului pot fi obținute la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior nr. 73, județul Caraș-Severin, de luni până joi între orele 8,00 – 16,30 și vineri între orele 8,00 – 14,00.
Observațiile, sugestiile, propunerile publicului, formulate în scris, se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, strada Petru Maior nr. 73, județul Caraș-Severin sau electronic la adresa de e-mail a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin: office@apmcs.anpm.ro până la data dezbaterii publice.

 
ORGANIC-COMPOST

In data de 04.01.2018 a fost încheiată activitatea de recepție la terminarea lucrărilor de construcții, aferente investiției „Fazarea proiectului sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”, din cadrul contractului (CL1) ”Proiectare şi execuţie de lucrări aferente proiectului – Sistem integrat de management al deșeurilor în judeţul Caraș-Severin – Construire centru de management integrat al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”.
Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor a fost semnat de membrii comisiei de recepţie, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, de
proiectant, antreprenor şi de alţi invitaţi prezenţi la această activitate.
Antreprenor: S.C. Alpha Construct Sistem S.A. Bucureşti, lider asociere, S.C. Alpha Construct Sistem S.A. Bucureşti şi S.C. Ecoviable Ingenierie SRL Bucureşti.
Asistenţa tehnică a fost asigurată de : HILL INTERNATIONAL NV
Valoarea finală a lucrărilor executate este 71.143.249,05 lei fără TVA – conform Devizului general actualizat la terminarea lucrărilor.
Investiţia urmează a fi predată, zilele viitoare, către operator.

 

Au fost finalizate studiile iniţial şi final privind gradul de informare a publicului cu privire la proiect.

Au fost organizate patru conferinţe de presă privind stadiul derulării proiectului: 30 iulie 2014, 3 iunie 2015, 16 noiembrie 2015 şi 16 decembrie 2015.

 

În perioada 16-24 septembrie 2014, a avut loc caravana de informare „004 Mediu. Misiune în spațiul verde”, care a străbatut la pas 26 de localităţi ale judeţului Caraş-Severin.

În perioada 11 mai – 5 iunie 2015, a fost derulat concursul „Reciclează pentru un mediu mai sănătos”, organizat cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin.

 

Au avut loc toate seminariile de informare prevăzute: zece seminarii sub formă de picnicuri cu elevii de liceu, zece seminarii de informare adresate autorităţilor locale, ONG-urilor, grupurilor universitare din judeţ şi cele zece seminarii adresate populaţiei din judeţ.

Au fost realizate şi difuzate local spotul radio şi cel TV al proiectului, precum şi o serie de materiale video de tip ştire, difuzate la nivel naţional.