Finanțare

Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin” este cofinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013 (Faza 1) şi din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (Faza 2).

Proiectul a fost propus pentru finanțare din POS MEDIU 2007-2013 și aprobat prin Decizia CE de aprobare nr. C(2012)810/16.02.2012 și Contractul de Finanțare din 19.03.2012, cu o valoare inițială estimată totală de 186.398.069 lei fără TVA (42.968.665 euro), respectiv o valoare actualizată în urma semnării Actului adițional nr. 3 la Contractul de Finanțare de 150.323.972 lei fără TVA (34.652.829 euro).

Valoarea Fazei 1 a proiectului finanţat din POS MEDIU 2007-2013 a fost de 115.619.326 lei fără TVA (26.652.680 euro).

Proiectul propus spre finanțare din POIM 2014-2020 reprezintă Faza 2 a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin” , care îşi propune continuarea investiţiilor în sectorul de gestionare a deşeurilor solide, începute în Faza 1, prin POS MEDIU 2007-2013 şi va avea o valoare de 34.704.646 lei fără TVA (8.000.149 euro).