Obiective

Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin” porneşte de la nevoia respectării normelor impuse de legislaţia europeană de mediu şi de la realităţile anului 2014 în judeţul Caraş-Severin.

Obiectivul general al proiectului este implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor la nivel judeţean, sistem care să aibă ca efect reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, normă impusă de legislaţia europeană.

Obiectivele specifice ale sistemului de management al deşeurilor sunt:

  • Reducerea cantităţii de deşeuri prin promovarea compostării individuale şi prin conştientizarea populaţiei din judeţ faţă de problemele de mediu;
  • Conectarea fiecărei gospodării din zonele rurale şi urbane la serviciile de salubritate;
  • Alinierea judeţului la directivele de depozitare şi la legislaţia naţională în domeniu, prin implementarea colectării selective şi prin construirea staţiilor de sortare şi a staţiilor de tratare a deşeurilor biodegradabile;
  • Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate;
  • Protecţia mediului şi a sănătăţii publice prin construirea şi exploatarea unui depozit de deşeuri conform şi prin încetarea funcţionării depozitelor de deşeuri existente neconforme;
  • Consolidarea capacităţilor judeţului Caraş-Severin în gestionarea deşeurilor;
  • Aplicarea unui management eficient al deşeurilor de către municipalităţile membre în ADI, prin transferuri şi taxa la poarta depozitului;
  • Stabilirea sistemului de tarifare la nivel judeţean după principiul „poluatorul plăteşte”;
  • Conştientizarea cetăţenilor în raport cu beneficiile proiectului şi cu avantajele unei conduite responsabile faţă de mediu.