Stadiu de derulare

Stadiu de derulare
Stadiu de derulare la 25 octombrie 2018
CONTRACTE DE LUCRĂRI
CONSTRUIREA CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN (CMID)
În data de 04.01.2018 a fost semnat procesul verbal la terminarea lucrarilor aferente CMID, urmând a fi predate bunurile operatorului.
La baza centrală de gestionare a deşeurilor de la Lupac vor ajunge deşeurile separate de populaţie pe categorii de reciclabile (hârtie/carton, stică, plastic şi metal) şi deşeurile menajere. Deşeurile reciclabile vor fi introduse în staţia de sortare, fiind pregătite pentru reutilizare. Deşeurile menajere vor fi introduse în staţia de compostare şi, după proceduri specifice succesive, vor fi transportate la depozitul de deşeuri ecologic, care va fi construit în trei etape.
Contractul de lucrări (CL1) „Construirea Centrului de management integrat al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”, a fost semnat în 24 iunie 2014, ordinul de începere a lucrărilor a fost dat începând cu 14 iulie 2014, iar amplasamentul de la Lupac a fost predat constructorului în data de 16 iulie 2014.
ÎNCHIDEREA DEPOZITELOR URBANE NECONFORME ÎN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Contractul de lucrări (CL3) „Închiderea depozitelor urbane neconforme în judeţul Caraş-Severin” a fost semnat în 11 iulie 2014, ordinul de începere a lucrărilor a fost dat începând cu 28 iulie 2014, iar cele opt amplasamente pe care se vor desfășura lucrările au fost predate antreprenorului în perioada 4-6 august 2014.
Prin proiect, au fost închise depozitele neconforme în cele opt oraşe de pe raza judeţului Caraş-Severin: Reşiţa, Anina, Oraviţa, Moldova Nouă, Băile Herculane, Caransebeş, Oţelu Roşu şi Bocşa. Acest contract are o valoare de 26.579.441,89 de lei.
Lucrările au fost finalizate și au fost recepționate.
CONSTRUCŢIE STAŢII DE TRANSFER
Contractul de lucrări (CL5) „Construcţie staţii de transfer” a fost semnat în 28 iulie 2014, ordinul de începere a lucrărilor a fost dat începând cu 1 septembrie 2014, iar cele trei amplasamente pe care s-au desfășurat lucrările au fost predate antreprenorului în perioada 10-11 septembrie 2014.
Prin proiect, au fost construite trei staţii de transfer, la Bozovici, Pojejena şi Oţelu Roşu. Acest contract are o valoare de 12.561.965,70 de lei.
Lucrările au fost finalizate în baza contractului cu SC HIDROCONSTRUCTIA SA Bucuresti. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: 12.181.622,49 lei (14.496.130,76 lei cu TVA).
Data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor: 14.12.2017.
CONSTRUCŢIE DRUMURI DE ACCES
Contractul de lucrări (CL2) „Construcţie drumuri de acces” are o valoare estimată de 7.082.545,11 lei. Prin proiect, este prevăzută construirea drumurilor de acces la cele trei staţii de transfer, la Bozovici, Pojejena şi Oţelu Roşu și la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Lupac.
Termenul de finalizare a lucrărilor a fost finalul lunii august 2018, în prezent firmei constructoare i se aplică penalități pentru întârziere.
CONTRACTE DE FURNIZARE
FURNIZARE ECHIPAMENTE PENTRU COLECTAREA SEPARATĂ A DEŞEURILOR ŞI UNITĂŢI DE COMPOSTARE INDIVIDUALĂ
În 26 mai 2015 a fost semnat Contractul de furnizare echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor şi unităţi de compostare individuală. Prin contract se realizează furnizarea, livrarea, asamblarea (după caz), instalarea şi testare echipamente destinate colectării separate a deşeurilor recilabile, a fluxurilor speciale de deşeuri în judetul Caraş-Severin. Este vorba de: 1.274 containere pentru colectarea deşeurilor de hârtie şi carton (1,1 mc); 1.251 containere pentru colectarea deşeurilor de plastic şi metal (1,1 mc); 775 containere pentru colectarea deşeurilor de sticlă (1,1 mc); 16.800 unităţi de compostare individuală; 8 containere pentru colectarea deşeurilor periculoase menajere (6 mc); 21 containere pentru colectarea deşeurilor voluminoase (15 mc) și 10 containere pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (30 mc).
Necesarul de containere a fost stabilit de proiectantul general, în cadrul Studiului de Fezabilitate, pe baza informațiilor transmise de primăriile din județ.
Primăriilor din județ le-au fost distribuite 16.800 de unităţi de compostare şi 3.300 de containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor (albastre pentru hârtie şi carton, galbene pentru plastic şi metal, verde pentru sticlă).
Recepția finală a echipamentelor a fost făcută în 26.10.2015.
FURNIZARE ECHIPAMENTE PENTRU DEPOZIT DE DEȘEURI
Contractul de furnizare echipamente pentru depozitului de deșeuri cu o valoare de 1.951.000 lei. Prin contract sunt furnizate un încărcător cu cupă frontală şi un compactor pentru deșeuri.
Recepția finală a echipamentelor a avut loc în 04.03.2016.
CONTRACTE DE SERVICII
ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE
Urmare a faptului că investițiile în sectorul de gestionare a deșeurilor, începute în Faza 1, prin POS MEDIU 2007-2013 au fost continuate cu finanțare prin POIM 2014-2020 (Faza 2), au fost  montate, în luna mai 2018, un număr total de 5 plăci la locaţiile contractelor de lucrări (3 pentru stațiile de transfer Pojejena, Bozovici, Oțelu Roșu și 2 pentru depozitul de la Lupac).
Studii
A fost realizat studiul iniţial privind gradul de informare a publicului cu privire la proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”, ca parte de început a campaniei de comunicare şi conştientizare a publicului față de problemele de mediu, campanie subscrisă conceptului „misiune comună pentru binele comun” sintetizat în „004 Mediu. Misiune în spaţiul verde”.
De asemenea, în luna decembrie 2015, s-a finalizat şi studiul final care a măsurat creşterea gradului de informare a populației în legătură cu implementarea proiectului şi a nivelului de conștientizare a populației în legătură cu importanța protecției mediului și a gestionării eficiente a deșeurilor, ca urmare a derulării campaniei de comunicare, comparativ cu nivelul iniţial.
Rezultatele studiilor sunt prezentate în secţiunea COMUNICARE – Studii.
Evenimente şi acţiuni de informare şi conştientizare
Au fost organizate  conferinţe de presă privind stadiul derulării proiectului: 30 iulie 2014, 3 iunie 2015, 16 noiembrie 2015 şi 16 decembrie 2015. Detalii şi fotografii de la eveniment se găsesc în secţiunea COMUNICARE – Evenimente.
În perioada 16-24 septembrie 2014, a avut loc caravana de informare „004 Mediu. Misiune în spațiul verde”, care a străbatut la pas 26 de localităţi ale judeţului Caraş-Severin. Am explicat locuitorilor faţă-în-faţă noile reguli de depozitare a deşeurilor şi am împărţite materiale de informare şi promoţionale. Poţi afla mai multe detalii şi poţi vedea fotografii de la evenimentele caravanei în secţiunea COMUNICARE – Evenimente, precum şi pe pagina de Facebook a proiectului www.facebook.com/004mediu
În luna aprilie 2015, în săptămâna programului „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, a avut loc prima serie de seminarii de informare adresate elevilor de liceu din Caraş-Severin, astfel: în Reșița, pe 6 aprilie, în Bocșa pe 7 aprilie, în Anina pe 8 aprilie și în Caransebeș pe 9 aprilie. Seria seminariilor adresate elevilor a continuat în perioada 4-12 iunie 2015: la Oţelu, Bozovici, Oraviţa, Moldova Nouă, Teregova şi Băile Herculane. Acţiunile, de tip picnic au fost organizate în aer liber, în zone limitrofe ale oraşului, iar la fiecare eveniment au fost invitați să participe câte 30 de elevi de liceu.
Au avut loc cele zece seminarii de informare adresate autorităţilor locale, ONG-urilor, grupurilor universitare din judeţ: primul a avut loc în pe 10 decembrie 2014, iar următoarele nouă au fost organizate în perioada 29 septembrie – 9 octombrie 2015, conform următorului calendar: 29 septembrie – Bozovici, 30 septembrie – Anina, 1 octombrie – Oraviţa, 2 octombrie – Bocşa, 5 octombrie – Reşiţa, 6 octombrie – Caransebeş, 7 octombrie – Oţelu Roşu, 8 octombrie – Slatina Timiş şi 9 octombrie – Băile Herculane.
Au fost organizate şi cele zece seminarii adresate populaţiei din judeţ. Evenimentele au început cu Reşiţa, pe 11 decembrie anul trecut, şi au continuat în perioada 20-30 octombrie 2015 în alte nouă localităţi ale judeţului: Oţelu Roşu, Fîrliug, Bocşa, Anina, Oraviţa, Moldova Nouă, Bozovici, Constantin Daicoviciu şi Băile Herculane. Reprezentanţii proiectului s-au întâlnit cu locuitorii fiecărei localităţi, cărora le-au explicat prin demostraţii noile reguli de separare şi echipamentele pentru colectare. La finalul fiecărei întâlniri, au fost prezentate concluziile, iar participanţii au primit răspunsurile la întrebările punctuale adresate.
Mai multe detalii despre seminariile organizate pot fi găsite în secţiunea COMUNICARE – Evenimente.
Acţiuni de promovare
În luna octombrie 2014, au fost realizate şi expediate 50.000 de scrisori informative adresate publicului locuitor la judeţului Caraş-Severin, cu scopul sensibilizării populaţiei şi prezentării iniţiativei proiectului.
În luna decembrie 2014, au fost încheiate acorduri de parteneriat cu cinci organizații nonguvernamentale din Reşiţa şi Moldova Nouă, care se vor implica în activităţile derulate în cadrul proiectului. Asociaţia Euroland Banat, Fundaţia Activity pentru Resurse Umane şi Dezvoltare Durabilă, Asociaţia Salvaţi Copiii (filiala Caraş-Severin), Asociaţia Bike Attack din Reşiţa şi Asociaţia Dunărea, Moldova Nouă sunt noii parteneri în susţinerea activităţilor campaniei de comunicare „004 MEDIU. Misiune în spaţiul verde”, iar Grupul Ecologic de Colaborare Nera susţine evenimentele de la Anina, Oraviţa şi Moldova Nouă.
În perioada 11 mai – 5 iunie 2015, a fost derulat concursul „Reciclează pentru un mediu mai sănătos”, organizat cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin. Acesta s-a bucurat de participarea a 11 unități de învățământ cu clasele I-VIII din municipiul Reșița. Timp de două săptămâni, elevii şi cadrele didactice din fiecare şcoală au separat deşeurile din hârtie și carton produse în şcolile lor, care au fost ridicate cu sprijinul unui operator de salubritate din municipiu, în scopul valorificării lor. În urma cântăririi tuturor deşeurilor, Liceul de Artă “Sabin Păuța” a fost stabilit ca fiind câştigătorul concursului, cu un total de 2.250 kg de deşeuri, ceea ce reprezintă 8,23 kg per elev. În cadrul festivităţii de premiere de pe 5 iunie 2015, ocupantul primului loc a primit un premiu de valoarea deşeurilor colectate, constând într-un sistem de sonorizare specific format din staţie radio şi amplificator, precum şi materiale de informare şi promoţionale. Detalii despre concursul derulat se regăsesc în secţiunea CONCURS.
Au fost amplasate cele 13 panouri pentru afişare temporară la locaţiile contractelor de lucrări, astfel: la închiderile depozitelor neconforme din cele opt oraşe de pe raza judeţului Caraş-Severin: Reşiţa, Anina, Oraviţa, Moldova Nouă, Băile Herculane, Caransebeş, Oţelu Roşu, Bocşa, la cele trei staţii de transfer din localităţile Bozovici, Pojejena şi Oţelul Roşu şi două la CMID Lupac.
De asemenea, au fost amplasate şi 93 de plăci permanente pentru gropile de deşeuri închise în zona rurală. A fost montată o placă permanentă şi la sediul Consiliului Judeţean Caraş-Severin aferentă contractului de „Furnizare echipamente pentru colectarea separată a deșeurilor și unități de compostare individuală”.
Spoturi radio şi TV
În cadrul campaniei „004 Mediu. Misiune în spaţiul verde” a fost realizat spotul radio al proiectului, difuzat la nivel local în perioada iulie-octombrie 2014. A fost realizat şi un material TV, difuzat în perioada august-septembrie 2014 la nivel local, care este disponibil în aceeaşi secţiune.
Au fost realizate o serie de materiale video de tip ştire, difuzate la nivel naţional:

  • un spot TV care prezintă cele mai importante momente ale caravanei, difuzat pe 8 octombrie 2014;
  • un spot TV referitor la începerea etapei de construcţie a Centrului de management integrat al deşeurilor, difuzat 28 octombrie 2014;
  • un spot TV referitor la închiderea depozitului neconform de la Reşiţa, difuzat pe 31 octombrie 2014;
  • un spot TV care prezintă prima serie de patru seminarii de informare de tip picnic cu elevii de liceu, difuzat pe 23 aprilie 2015;
  • un spot TV care prezintă stadiul proiectului, difuzat pe 12 iunie 2015;
  • un spot TV referitor la concursul de reciclare a deşeurilor, difuzat pe 15 iunie 2015;
  • un spot TV care prezintă seminariile de informare adresate elevilor din judeţul Caraş-Severin, difuzat pe 23 iunie 2015;
  • un spot TV legat de distribuirea echipamentelor pentru colectare selectivă şi a unităţilor de compost pentru populaţie, difuzat pe 3 decembrie12.2015;
  • un spot TV legat de finalizarea organizării seriei de seminarii de informare adresate autorităţilor publice, ONG-urilor şi grupurilor universitare, difuzat pe 4 decembrie 2105;
  • un spot TV referitor la finalizarea organizării seriei de seminarii de informare adresate populaţiei, difuzat pe 7 decembrie 2105.

A fost realizat şi spotul TV tip ştire la finalul etapei de conştientizare, fiind difuzat la nivel naţional timp de 10 zile consecutive, în perioada 9-18 decembrie 2015.
Toate aceste materiale pot fi vizualizate în secţiunea COMUNICARE – Media şi pe pagina de facebook a proiectului.