Stadiu de derulare

 

Stadiu de derulare la 28 octombrie 2019


CONTRACTE DE LUCRĂRI
CONSTRUIREA CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN (CMID)

La baza centrală de gestionare a deşeurilor de la Lupac vor ajunge deşeurile separate de populaţie pe categorii de reciclabile (hârtie/carton, stică, plastic şi metal) şi deşeurile menajere. Deşeurile reciclabile vor fi introduse în staţia de sortare, fiind pregătite pentru reutilizare. Deşeurile menajere vor fi introduse în staţia de compostare şi, după proceduri specifice succesive, vor fi transportate la depozitul de deşeuri ecologic, care va fi construit în trei etape.

Contractul de lucrări (CL1) „Construirea Centrului de management integrat al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”, a fost semnat în 24 iunie 2014, ordinul de începere a lucrărilor a fost dat începând cu 14 iulie 2014, iar amplasamentul de la Lupac a fost predat constructorului în data de 16 iulie 2014.

În data de 04.01.2018 a fost semnat procesul verbal la terminarea lucrarilor aferente CMID. Deși toate investițiile din cadrul proiectului “Fazarea Proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin” au fost finalizate și recepționate, operarea sistemului nu a fost demarată până în prezent ca urmare a unor neconformități apărute în Perioada de Notificare a Defectelor. Astfel, în cadrul Contractului nr. 8282/24.06.2014 de Construire a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Caraș-Severin – CL1 aflat în Perioada de Notificare a Defectelor, pe amplasamentul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Lupac s-a produs o serie de defecţiuni la lucrările de construcţii.

Una dintre defecţiunile majore apărute la lucrările de construcţii este la bazinul de egalizare din sistemul de tratare a levigatului, care impiedică functionarea STL (stație de tratare levigat) şi automat a întregului sistem.

O altă defecţiune majoră apărută la lucrările de construcţii este avaria produsă la hala de sortare (dislocare acoperiş).


ÎNCHIDEREA DEPOZITELOR URBANE NECONFORME ÎN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Contractul de lucrări (CL3) „Închiderea depozitelor urbane neconforme în judeţul Caraş-Severin” a fost semnat în 11 iulie 2014, ordinul de începere a lucrărilor a fost dat începând cu 28 iulie 2014, iar cele opt amplasamente pe care se vor desfășura lucrările au fost predate antreprenorului în perioada 4-6 august 2014.
Prin proiect, au fost închise depozitele neconforme în cele opt oraşe de pe raza judeţului Caraş-Severin: Reşiţa, Anina, Oraviţa, Moldova Nouă, Băile Herculane, Caransebeş, Oţelu Roşu şi Bocşa. Acest contract are o valoare de 26.579.441,89 de lei.
Lucrările au fost finalizate și au fost recepționate.


CONSTRUCŢIE STAŢII DE TRANSFER
Contractul de lucrări (CL5) „Construcţie staţii de transfer” a fost semnat în 28 iulie 2014, ordinul de începere a lucrărilor a fost dat începând cu 1 septembrie 2014, iar cele trei amplasamente pe care s-au desfășurat lucrările au fost predate antreprenorului în perioada 10-11 septembrie 2014.
Prin proiect, au fost construite trei staţii de transfer, la Bozovici, Pojejena şi Oţelu Roşu. Acest contract are o valoare de 12.561.965,70 de lei.
Lucrările au fost finalizate în baza contractului cu SC HIDROCONSTRUCTIA SA Bucuresti. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: 12.181.622,49 lei (14.496.130,76 lei cu TVA).
În 14 decembrie 2017 a fost semnat procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.


CONSTRUCŢIE DRUMURI DE ACCES
Contractul de lucrări (CL2) 
„Construcţie drumuri de acces” are o valoare estimată de 7.082.545,11 lei. Prin proiect, este prevăzută construirea drumurilor de acces la cele trei staţii de transfer, la Bozovici, Pojejena şi Oţelu Roşu și la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Lupac.
Ca rrmarea a nefinalizării, la termenul contractual, execuției lucrărilor din cadrul contractului, Antreprenorul a intrat în perioada de penalități de întârziere începând din data de 20.07.2018.


CONTRACTE DE FURNIZARE
FURNIZARE ECHIPAMENTE PENTRU COLECTAREA SEPARATĂ A DEŞEURILOR ŞI UNITĂŢI DE COMPOSTARE INDIVIDUALĂ
În 26 mai 2015 a fost semnat Contractul de furnizare echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor şi unităţi de compostare individuală. Prin contract se realizează furnizarea, livrarea, asamblarea (după caz), instalarea şi testare echipamente destinate colectării separate a deşeurilor recilabile, a fluxurilor speciale de deşeuri în judetul Caraş-Severin. Este vorba de: 1.274 containere pentru colectarea deşeurilor de hârtie şi carton (1,1 mc); 1.251 containere pentru colectarea deşeurilor de plastic şi metal (1,1 mc); 775 containere pentru colectarea deşeurilor de sticlă (1,1 mc); 16.800 unităţi de compostare individuală; 8 containere pentru colectarea deşeurilor periculoase menajere (6 mc); 21 containere pentru colectarea deşeurilor voluminoase (15 mc) și 10 containere pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (30 mc).
Necesarul de containere a fost stabilit de proiectantul general, în cadrul Studiului de Fezabilitate, pe baza informațiilor transmise de primăriile din județ.
Primăriilor din județ le-au fost distribuite 16.800 de unităţi de compostare şi 3.300 de containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor (albastre pentru hârtie şi carton, galbene pentru plastic şi metal, verde pentru sticlă).
Recepția finală a echipamentelor a fost făcută în 26.10.2015.


FURNIZARE ECHIPAMENTE PENTRU DEPOZIT DE DEȘEURI
Contractul de furnizare echipamente pentru depozitului de deșeuri cu o valoare de 1.951.000 lei. Prin contract sunt furnizate un încărcător cu cupă frontală şi un compactor pentru deșeuri.
Recepția finală a echipamentelor a avut loc în 04.03.2016.


CONTRACTE DE SERVICII
ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE

În prezent, se așteaptă semnarea procesului verbal de recepție a a lucrărilor la contractul de lucrări (CL2) „Construcţie drumuri de acces”  pentru amplasarea celor 8 plăci permanente față/verso pe drumurile de acces spre CMID Lupac și spre cele 3 stații de transfer de la Oțelu Roșu, Bozovici și Pojejena.

Alte 5 plăci permanente au fost amplasate în luna mai 2018 la CMID Lupac (2 buc) și la stațiile de transfer Bozovici, Pojejena și Oțelu Roșu.

În 2014 au fost contractate servicii de consultare a gradului de conştientizare publică pentru proiectul „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Caraş-Severin” astfel încât în perioada 2014-2016 au fost organizate acțiuni de promovare, evenimente tip Caravane de informare, seminarii adresate populației, elevilor, autorităților locale, organizațiilor non-guvernamentale și grupurilor universitare din județ și au fost editate o serie de materiale de promovare (pliante, prezentări, spoturi video și audio). Informații detaliate sunt accesibile la sectiunea COMUNICARE dar și accesand link-ul http://www.cjcs.ro/data_files/proiecte/proiect_55_4.pdf (Raport de evaluare a impactului achiziției publice a serviciilor de informare și publicitate).